CM-Entreprenad

 

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. På den svenska marknaden ingår även de tidiga skedena i begreppet CM, som därmed kommer att innefatta projektutveckling, kalkyler och projektering.

 

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. CM-organisationen leder hela arbetet och företräder Byggherrens intressen fullt ut i projektet. Det finns inga andra mål än de som Byggherren själv har i projektet.
Genomförandet kan jämföras med ett ”egen regi”-förfarande där CM-organisationen bl.a. tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, upphandling, kalkyl, installationssamordning, KMA och byggplatsledning. Genom upphandling och samordning av ett antal delentreprenader och leveranser erhålls en sund konkurrens med bra kvalitet och låga projektkostnader