Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare.

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar i stockholm utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även förbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. BiCA åtar sig normalt rollen att som (huvud)besiktningsman och besiktningsman Bygg genomföra besiktningen.

sbr_logo

 

 

SBR godkänd besiktningsman