Produktionsledning Vågdalen (Hammarby sjöstad)

På uppdrag av Ebab så hjälper BiCA Byggkonsult till med produktionsledning av 113 ny lägenheter åt Stockholmshem. Huset byggs i kvarteret Vågdalen, fd kvarteret Lugnet, mellan Vävar Johans gata och Skeppsmäklargatan. Det kommer rymma lägenheter på 1-5 rum och kök, främst 2-4 rum och kök, samt en...

Projektledning KV Muttern 11

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Stockholms Borgerskap att stambyta KV Muttern 11. Förfrågan kommer gå ut under 2018 och byggstart 2018/2019. Totalt är det 37 lägenheter som skall totalrenoveras. Målet med projektet är att renovera lägenheterna för att långsiktigt äga och förvalta fastigheten....

Produktionsledning Lill-Janshuset

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Lill-Janshuset åt Sophiahemmet. Tre nya operationssalar skall byggas. Totalt omfattar ombygganden 3000 kvm. RKC tillträder lokalerna 17/2 2017 och beräknar att starta operationer i mars 2017 Läs mer om projektet här...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Gärdet Patriam

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Ebab att produktionsleda bygget av nya bostäder åt Patriam på Gärdet. Läs mer om projektet på här. Produktionstiden beräknas till januari-16 till oktober-17. Ambitionen är att byggnaden ska klassas som Miljöbyggnad guld, vilket bland annat innebär låga drifts- och...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Pyramiden 4

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Pyramiden 4. Inflyttning sker i två etapper. Etapp 1 - 2017 (cirka 60 %), etapp 2 - 2018 (cirka 40 %). Om projektet Huskropparna byggs vid Stjärntorget och Pyramidvägen, i direkt anslutning till Mall of Scandinavia och endast ett stenkast...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Nya vindslägenheter

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Einar Mattssons Byggnads AB att produktionsleda bygget av nya vindslägenheter. Produktionstiden etapp 1 är beräknad till oktober-15 till mars-16. Etapp 2 startar sep-16 och beräknas färdigställas dec-16....