Produktionsledning Lill-Janshuset

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Lill-Janshuset åt Sophiahemmet. Tre nya operationssalar skall byggas. Totalt omfattar ombyggnaden 3000 kvm. RKC tillträder lokalerna 17/2 2017 och beräknar att starta operationer i mars 2017. Under 2018 projekterades och byggdes CAMP PRO sina nya lokaler. Totalt 2000 kvm...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Gärdet Patriam

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Ebab att produktionsleda bygget av nya bostäder åt Patriam på Gärdet. Läs mer om projektet på här. Produktionstiden beräknas till januari-16 till oktober-17. Ambitionen är att byggnaden ska klassas som Miljöbyggnad guld, vilket bland annat innebär låga drifts- och...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Pyramiden 4

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Pyramiden 4. Inflyttning sker i två etapper. Etapp 1 - 2017 (cirka 60 %), etapp 2 - 2018 (cirka 40 %). Om projektet Huskropparna byggs vid Stjärntorget och Pyramidvägen, i direkt anslutning till Mall of Scandinavia och endast ett stenkast...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning Nya vindslägenheter

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Einar Mattssons Byggnads AB att produktionsleda bygget av nya vindslägenheter. Produktionstiden etapp 1 är beräknad till oktober-15 till mars-16. Etapp 2 startar sep-16 och beräknas färdigställas dec-16....

Byggledning Stockholm

Byggledning Renovering Kv Nockteglet 6

BiCA Byggkonsult har av Olov Lindgren AB fått i uppdrag att sköta byggledningen av fastigheten Nockteglet 6. Upphandlingen kommer att pågå under sensommaren 2014. Byggstart är beräknad till november 2014. Bygget kommer utföras i tre etapper och beräknas pågå i 12 mån. Kortfattad information om åtgärder vid stamrenoveringen: Bad Nya...

BiCA Byggledning stockholm

Byggledning, Solberga – Rubinvägen

Område: Solberga Adress: Rubinvägen Byggstart: Hösten 2013. Bokning: Våren och hösten 2014 Inflyttning: Vinter 2015. På uppdrag av Ebab så hjälper BiCA Byggkonsult till med byggledning av fyra nya punkthus till Stockholmshem. De fyra punkthusen har totalt 102 lägenheter på 7-8 våningar. Fasaderna har ljus puts och de fasade hörnen fortsätter...