Projektledning KV Muttern 11

Projektledning KV Muttern 11

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Stockholms Borgerskap att stambyta KV Muttern 11. Förfrågan kommer gå ut under 2018 och byggstart 2018/2019. Totalt är det 37 lägenheter som skall totalrenoveras. Målet med projektet är att renovera lägenheterna för att långsiktigt äga och förvalta fastigheten.

Post a Comment