Produktionsledning Lill-Janshuset

Lill janshuset

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Lill-Janshuset åt Sophiahemmet. Tre nya operationssalar skall byggas. Totalt omfattar ombyggnaden 3000 kvm. RKC tillträder lokalerna 17/2 2017 och beräknar att starta operationer i mars 2017. Under 2018 projekterades och byggdes CAMP PRO sina nya lokaler. Totalt 2000 kvm med tillträde hösten 2018.

Läs mer om projektet här