Byggkonsult i Stockholm

"Vi Förverkligar Visioner"

BiCA Byggkonsult

BiCA Byggkonsult tänker till lite extra för att tillgodose behoven med de vi arbetar med, tillsammans förverkligar vi er vision. Med oss kan ni vara trygga att ni kommer få det resultat ni önskar. Att hitta de bästa lösningar för att förverkliga er vision är vårt mål. I projekten utformar och levererar vi tjänster som svarar upp till era krav och förväntningar och samtidigt skapar förtroende och långvariga samarbeten.

Våra kärnvärden är Kvalitet & Långsiktighet och vi jobbar för att behålla kunskapen i branschen.

BiCA jobbar med byggledning i Stockholm. Genom att anlita oss kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet under projektets gång och känna en trygghet att ert projekt flyter på som planerat. BiCA Byggkonsult ser till att gällande lagar och regler efterföljs så att byggherren inte råkar ut för otrevliga överraskningar som t.ex. sanktionsavgifter. Vi ser även till att projektet håller rätt kvalitet och att budgeten i projektet hålls.

Kontakta BiCA Byggkonsult vid nya byggprojekt

Medlem i: SBR Svenska Byggingenjörsförbundet

Se artikel om BiCA i: Enterprise Magazine

Kontakta oss

BiCA Byggkonsult AB
Telefon: 08-673 40 00
E-post: info@bicabyggkonsult.se
BiCA Byggkonsult startades 2012 av Byggingenjör  Daniel André (Högskolan i Gävle).