Byggkonsult i Stockholm

"Vi Förverkligar Visioner"

BiCA Byggkonsult

Vi är ett erfaret företag inom byggbranschen som erbjuder omfattande byggledningstjänster i Stockholm. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner och uppnå bästa möjliga resultat, samtidigt som vi skapar långsiktiga samarbeten baserade på förtroende och högkvalitativa tjänster.

Vi hanterar ert projekt professionellt och enligt gällande lagar och regler, med fokus på kvalitet, budget och tidseffektivitet. Vi övervakar arbetsutförandet noggrant och genomför kvalitetskontroller och inspektioner för att säkerställa att projektet uppfyller era förväntningar.

Genom att anlita BiCA Byggkonsult får ni en pålitlig partner som tar hand om alla aspekter av byggledningen, från planering till genomförande och uppföljning. Vi är flexibla och anpassar våra tjänster efter era unika behov och krav, så att er vision blir verklighet.

BiCA Byggkonsult är stolta över att integrera hållbarhet, återbruk och cirkulär ekonomi i våra byggprojekt som projektledare. Vi skapar kostnadseffektiva, miljövänliga och långsiktigt hållbara lösningar. Tillsammans bygger vi en grönare framtid!

Kontakta oss

BiCA Byggkonsult AB
Telefon: 08-673 40 00
E-post: info@bicabyggkonsult.se
BiCA Byggkonsult startades 2012 av Byggingenjör  Daniel André (Högskolan i Gävle).

Medlem i: SBR Svenska Byggingenjörsförbundet

Se artikel om BiCA i: Enterprise Magazine