MEDICINSK GAS

BiCA Byggkonsult erbjuder Driftkontroll, Entreprenadbesiktningar samt projektledning installationer gällande medicinsk gasanläggning.

Vi har behörig besiktningspersonal-, certifierad enligt KIWA AB enligt säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar, SIS Handbok 370.


Driftkontroll

Vi erbjuder Driftkontroll av medicinsk gasanläggning för att säkerställa och kvalitetssäkra att Er anläggning följer gällande standard för medicinska gasanläggningar.
 • Driftkontroll
  • Larm
  • Rörsystem
  • Gasuttag
  • Centralutrustning
 • Utfärda besiktningsprotokoll
 • Åtgärda besiktningspunkter

Entreprenadbesiktning

Vi erbjuder Säkerhetsbesiktning av medicinsk gasanläggning efter er anläggning blivit ombyggd-, nybyggnad eller förändrad anläggning. Säkerhetsbesiktningen följer gällande standard för medicinska gasanläggningar.

Kontakta Lennart ”Lelle” Bergmark för mer information.