Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag.

 

Vår besiktningsorganisation består av Huvudbesiktningsman Daniel André som är utbildad högskoleingenjör och jobbat flertal år åt Olov Lindgren AB som platschef. Vi samarbetar med några av de mest meriterade besiktningsmännen i branschen. På installationssidan använder vi Jan Fransson Elkonsult AB – Sven Johansson, RiBA – Boban Mladenovic och  Kennedy Automation AB – Liam Kennedy.

 

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

 

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar i Stockholm och Södermanland utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även förbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Kontakta Daniel André för information hur vi kan hjälpa er med besiktningar i Ert nästa projekt.

 

sbr_logo

 

 

SBR godkänd besiktningsman