Från råvind till bostad med BiCA som partner.

Fastighetsförädling på nytt sätt.

Förstudie

Utredning som tar reda på vilka möjligheter som finns i projektet. Ytor, intäkter och kalkyler tas fram. En enklare arkitektritning tas fram som underlag för nästa steg.

Projektering

Ritningar för att söka bygglov tas fram. Vi hjälper till med all kontakt med byggnadsnämnden. Vid godkänt bygglov utförs en detaljprojektering.

Produktionsledning

Kvalificerade entreprenörer handlas upp. BiCA ser till att kvalitetskrav, miljökrav, branschkrav och myndighetskrav följs.

Försäljning av objektet

När projektet är färdigställt och besiktigat sker försäljning. Föreningen får del av försäljningsvinsten.

Fördelar:

Föreningen får ut mer pengar då ni även får del av försäljningsvinsten.

Föreningen spar tid då BiCA tar totalansvar för projektet.

BiCA garanterar att rätt kvalité hålls.

Hållbara entreprenörer används som kan stå för kvalitet, miljö samt garantier (inte bara lägst pris).

Erfarenhet:

BiCA har mångårig erfarenhet av ombyggnad råvindar till några av Stockholms största privata fastighetsägare.