Byggledning

Byggledning

Vi erbjuder professionell byggledningstjänster som hjälper dig att förverkliga dina byggprojekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vår erfarna och kompetenta personal agerar som din representant på byggarbetsplatsen och ser till att ditt projekt följer fastställda kvalitets-, tids- och budgetramar.

Med BiCA Byggkonsult kan du vara trygg att ditt byggprojekt hanteras på ett professionellt sätt. Vi håller i olika möten, såsom byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder, och rapporterar löpande om projektets framsteg till dig som beställare. Vår erfarenhet och expertis gör att vi kan hantera olika typer av byggprojekt, oavsett om det är nybyggnation, renovering eller ombyggnad.

Vi tar även ansvar för arbetsmiljöaspekterna som BAS-U, och ser till att arbetsmiljöplanen är uppdaterad och tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen för att följa gällande lagar och regler och undvika eventuella sanktionsavgifter.

Vi strävar efter att behålla hög kvalitet och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Genom att anlita oss som din byggledare kan du fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om ditt byggprojekt och säkerställer att din vision förverkligas.