Byggledning

BiCA Byggkonsult erbjuder tjänster från tidiga skeden, utredningar, projektering och genomförande av projekt med tyngdpunkt på ROT projekt.

Byggledning

Vad innebär byggledning?

Byggledning innebär administration av byggprojektet. Byggledaren blir beställarens representant på byggarbetsplatsen och ser till att bygget följer uppsatta kvalitets-, tids- samt ekonomiska ramar.

Byggledaren håller i samtliga möten på arbetsplatsen, som byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder. Byggledaren kan även ta över beställarens roll som BAS-U. Bas-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår. Den Bas-U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift. läs mer om arbetsmiljöansvaret på arbetsmiljöverkets hemsida. Rapportering hur bygget fortskrider redovisas löpande till beställaren.

När vi tar rollen som byggledare går vi igenom förutsättningarna för projektet och lägger upp riktlinjer hur vi på bästa sätt kan hjälpa byggherren.