Bredholmstorget, Skärholmen

Bredholmstorget, Skärholmen

På uppdrag av Ebab så hjälper BiCA Byggkonsult till med produktionsledning av Stockholmshems nya landmärke. Det 21 våningar höga huset är del i satsningen på social hållbarhet och trygghet och rymmer såväl bostäder som arbetsplatser och kultur.

I de översta våningarna blir det 100 lägenheter, och i de nedre delarna av huset blir det kontor med 300 arbetsplatser samt lokaler för kulturverksamhet och naturliga mötesplatser. Huset får fyra entréer, och alltså inga baksidor.

Byggstart är planerad till hösten 2020 och huset beräknas stå klart för inflyttning vid årsskiftet 2023/2024.