Måsholmen, Skärholmen

Måsholmen, Skärholmen

På uppdrag av Ebab så hjälper BiCA Byggkonsult till med produktionsledning av Stockholmshems nya landmärke. Det 21 våningar höga huset är del i satsningen på social hållbarhet och trygghet och rymmer såväl bostäder som arbetsplatser och kultur.

I de översta våningarna blir det 102 lägenheter, och i de nedre delarna av huset blir det kontor med 300 arbetsplatser samt lokaler för kulturverksamhet och naturliga mötesplatser. Huset får fyra entréer, och alltså inga baksidor.

Huset beräknas stå klart för inflyttning under 2024.