Byggledning Nya vindslägenheter

Byggledning Nya vindslägenheter

BiCA Byggledning stockholm

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Einar Mattssons Byggnads AB att produktionsleda bygget av nya vindslägenheter. Produktionstiden etapp 1 är beräknad till oktober-15 till mars-16. Etapp 2 startar sep-16 och beräknas färdigställas dec-16.