Byggledning Pyramiden 4

BiCA Byggledning stockholm

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Pyramiden 4. Inflyttning sker i två etapper. Etapp 1 – 2017 (cirka 60 %), etapp 2 – 2018 (cirka 40 %).
Om projektet
Huskropparna byggs vid Stjärntorget och Pyramidvägen, i direkt anslutning till Mall of Scandinavia och endast ett stenkast ifrån Friends Arena. Dess placering och utformning lämnar plats för torg och stråk. Här skapas en attraktiv och dynamisk stadsmiljö med goda kommunikationer alldeles intill.

Fasaderna på de sju till tolv våningar höga husen kläs med skimrande mönstrat glas. Byggnaderna binds samman både ovan och under mark, en lösning som underlättar samarbete mellan bankens olika verksamheter och främjar spontana möten.

SEB:s nya kontor har en mycket ambitiös miljöprofil, och projekteras får att uppnå miljöklass BREEAM Excellent. Avtalet som tecknats är ett Grönt hyresavtal, vilket innebär ett fördjupat samarbete kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

Materialvalen är genomgående gjorda med stor miljöhänsyn. Kontorsbyggnaderna kommer även att ha planterade, lummiga tak.

Fastighetsinformation
Lokalarea (LOA): 67 500 kvm
Bruttoarea (BTA): 90 000 kvm

Byggherre: Fabege
Entreprenör Byggnad: Veidekke Entreprenad AB
Arkitekt:Alessandro Ripellino Arkitekter AB/Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Förutom cirka 4 400 arbetsplatser i ett varierat kontorslandskap innehåller byggnaderna en mängd service- och stödfunktioner. I entréplanet restaurang och caféer. Parkeringsplatser finns längst ner i byggnaderna, och därutöver goda parkeringsmöjligheter i intilliggande Mall of Scandinavia.

Taggar: