Byggledning Gärdet Patriam

BiCA Byggledning stockholm

BiCA Byggkonsult har fått i uppdrag av Ebab att produktionsleda bygget av nya bostäder åt Patriam på Gärdet. Läs mer om projektet på här. Produktionstiden beräknas till januari-16 till oktober-17.

Ambitionen är att byggnaden ska klassas som Miljöbyggnad guld, vilket bland annat innebär låga drifts- och energikostnader, hållbara materialval och säkerställningen av ett behagligt inomhusklimat. Lägenheterna är fria från radiatorer och en integrerad solavskärmning skapar lekfulla skuggeffekter. Projektet Patriam Gärdet svarar på en intresseutveckling och medvetenhet om att bo i ett klimatsmart hus mellan storstad och grönska.