Produktionsledning KV Bäverholmen

Produktionsledning KV Bäverholmen

BiCA Byggkonsult AB har av Olov Lindgren AB fått i uppdrag att byggleda stambytet på KV Bäverholmen 6. Bygget kommer drivas som delad entreprenad med BiCA som produktionsledare. Upphandling av delentreprenörer (DE) kommer ske under hösten. Byggstart är beräknat till Q2 2021 och sker i två etapper, en etapp per huskropp, totalt ca 5000 kvm. Det blir en totalrenovering av fastigheten med bl. a. tilläggsisolering, byte fönster, totalrenovering invändigt, ny VS, ventilation, el samt styr.

Inflyttning i sista etappen beräknas till våren 2023.