Produktionsledning Mando Lill-Janshuset

Produktionsledning Mando Lill-Janshuset

Lill janshuset

BiCA Byggkonsult hjälper Ebab med byggledning av Lill-Janshuset åt Sophiahemmet. Plan 6&7 byggs om till ny verksamhet med övernattning. Totalt omfattar ombyggnaden 1000 kvm. Mando tillträder lokalerna 1/4 2019. Se en Film från invigningen.