Produktionsledning Vågdalen (Hammarby sjöstad)

Produktionsledning Vågdalen (Hammarby sjöstad)

På uppdrag av Ebab så hjälper BiCA Byggkonsult till med produktionsledning av 113 ny lägenheter åt Stockholmshem.

Huset byggs i kvarteret Vågdalen, fd kvarteret Lugnet, mellan Vävar Johans gata och Skeppsmäklargatan. Det kommer rymma lägenheter på 1-5 rum och kök, främst 2-4 rum och kök, samt en förskola för cirka 85 barn. I huset kommer det finnas ett 50-tal garageplatser och drygt 300 cykelplatser.

Intill kvarteret Vågdalen bygger Bonnava ett hus med bostadsrätter. De två nya husen kommer att ha en gemensam gård som utformas för att kunna användas av både förskolan och de boende. I området bygger också Stockholm stad en sopsugsanläggning för 3000 hushåll.

Preliminär inflyttning hösten 2019.

Lägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30.