Projekteringsledning Bäverholmen

Projekteringsledning Bäverholmen

BiCA Byggkonsult AB har av Olov Lindgren AB fått i uppdrag att projektera stambytet på KV Bäverholmen 6. Byggstart är beräknat till Q1 2021.

Kvarter Bäverholmen 6
Adress Stångholmsbacken 36-38
Postadress 127 40
Ort Skärholmen
Stadsdel Vårberg
Antal bostäder 54
Antal parkeringsplatser 26
Antal garageplatser 29
Area totalt 4 955 kvm
Byggår 1968

Vårberg byggdes ut mellan åren 1964-69 och ingick i rekordårens enorma bostadsbyggande. De relativt små bostadsområdena följer terrängen och är placerade på höjdsträckningar samt i dalgångar, vilket skapar variation. Arkitekturen är modernistisk och lekfull. Många byggherrar var inblandade i området. Stadsplanedirektör Sven Markelius beskrev redan 1945 sina visioner. Med inspiration från Storbritannien skulle de nya förorterna bli ”grannskapsenheter” där allt skulle finnas, arbete, bostad, service och närhet till naturen. Man skulle finna identifikation i sin egen stadsdel om ca 10 000 personer. I mitten av varje enhet skulle det finnas ett centrum.

Fastigheten på Stångholmsbacken 36-38 byggdes 1968 efter ritningar av arkitekt Hans Fries. Huset är tidstypiskt modernistiskt med indragna balkonger och plana tak. Utformningen blev mer ett resultat av produktionsvillkoren då man ville bygga effektivt. Man rationaliserade med hjälp av betongelement och massproducerade fönster bland annat. 1985 köptes fastigheten av Byggmästaren och byggherren Olov Lindgren som redan 1966 byggt och fortfarande äger Kvarteret Stångholmen 2, på Stångholmsbacken 7-39.